واحد Peltier TEC برای مخابرات

  • Peltier TEC unit for Telecom

    واحد Peltier TEC برای مخابرات

    واحد خنک کننده BlackShields TC TEC Peltier برای کابینت برای خنک کردن کابینت داخلی / خارجی در محیط های چالش برانگیز داخلی و خارجی طراحی شده است. از فناوری ترموالکتریک استفاده می کند و برای تامین 48 ولت DC طراحی شده است. این می تواند گرمای اضافی را از تجهیزات الکترونیکی مانند باتری های موجود در محفظه های کوچک حذف کند و انتخاب خوبی برای خنک کننده محفظه باتری است.