تهویه مطبوع مونوبلوک برای BESS

  • Monoblock Air conditioenr for BESS

    تهویه مطبوع مونوبلوک برای BESS

    تهویه مطبوع تک بلوک بلک شیلدز سری EC به عنوان راه حل کنترل آب و هوا برای سیستم ذخیره انرژی طراحی شده است. با توجه به درخواست کنترل حرارتی برای باتری و ساختار ظرف ذخیره انرژی، تهویه مطبوع به عنوان راه حل کنترل آب و هوا قابل اعتماد و کارآمد با ساختار مونوبلاک، جریان هوای زیاد و تامین هوای بالا طراحی شده است.