کابینت یکپارچه در فضای باز

  • outdoor integrated cabinet

    کابینت یکپارچه در فضای باز

    کابینت یکپارچه فضای باز BlackShields برای ایستگاه پایه توزیع شده ارتباطات سیار طراحی شده است که می تواند درخواست برای محیط ارتباط در فضای باز و نصب را برآورده کند. منبع تغذیه، باتری، تجهیزات توزیع کابل (ODF)، تجهیزات کنترل دما (تهویه مطبوع / مبدل حرارتی) را می توان در کابینت ادغام کرد تا به درخواست مشتری به عنوان یک توقفگاه پاسخ دهد.