تهویه مطبوع نصب شده در بالا برای BESS

  • Top mounted air conditioner for BESS

    تهویه مطبوع نصب شده در بالا برای BESS

    تهویه مطبوع بالای سری BlackShields EC به عنوان راه حل کنترل آب و هوا برای سیستم ذخیره انرژی باتری (BESS) طراحی شده است. با توجه به درخواست کنترل حرارتی برای باتری و ساختار ظرف ذخیره انرژی، تهویه مطبوع به عنوان راه حل کنترل آب و هوا قابل اعتماد و کارآمد با ساختار نصب شده در بالا، جریان هوای زیاد و تامین هوا از بالای ظرف طراحی شده است.