مبدل حرارتی مخابرات

  • Heat exchanger for Telecom cabinet

    مبدل حرارتی کابینت مخابراتی

    مبدل حرارتی BlackShields سری HE به عنوان راه حل خنک کننده غیرفعال برای کنترل آب و هوای کابینت داخلی/خارج در محیط های چالش برانگیز داخلی و خارجی طراحی شده است. از دمای هوای بیرون استفاده می کند، آن را در یک بازگیرنده جریان ضد جریان با کارایی بالا مبادله می کند و در نتیجه هوای داخلی داخل کابینت را خنک می کند و یک حلقه بسته داخلی و خنک ایجاد می کند. این به طور موثر مشکل گرمای کابینت در فضای باز را حل می کند و به طور گسترده در کابینت ها و محوطه های داخلی و خارجی با تجهیزات الکترونیکی حساس استفاده می شود.