خنک کننده صنعتی

راه حل های خنک کننده برای کابینت در فضای باز شبکه برق
BlackShields سیستم تهویه مطبوع کابینتی تک بلوک را برای خنک کننده Power Grid در فضای باز ارائه می دهد.

3Industrial-cooling

 

راه حل های خنک کننده برای کابینه کنترل اتوماسیون
BlackShields سیستم تهویه مطبوع کابینتی تک بلوک را به کابینه کنترل خنک کننده اتوماسیون ارائه می دهد

 image12

 

 

image13

 

 

 

 


زمان ارسال: مارس-26-2021